Praktijk voor psychotherapie en psychiatrie
Niels van der Laan
Home
Niels van der Laan
Voor wie
Aanmelding
Behandeling
Kwaliteit
Aanmelden en contact
Algemeen
Afhankelijk van de aard van uw klachten en uw hulpvraag bestaat de behandeling uit diagnostiek en/of psychotherapie en/of medicatie.
Psychotherapie heeft als doel uw functioneren in het hier en nu te verbeteren. Soms is het daarbij nodig om te onderzoeken hoe ervaringen in uw kindertijd of later in uw leven samenhangen met problemen die u nu ervaart. Dit is echter niet altijd nodig. Ik vind het vooral belangrijk om in de therapie het heden en de toekomst niet uit het oog te verliezen.
Voor deelbehandelingen zoals EMDR werk ik samen met een aantal psychotherapeuten.
Vaak is het wenselijk om uw omgeving bij de behandeling te betrekken. Dat betekent, dat ik in de beginfase van een behandeltraject, vanzelfsprekend in overleg met u, familie of eventueel andere betrokkenen zal uitnodigen om een keer mee te komen.
Soms kan  uw partner of gezin samen met u in een systeemtherapie mee behandeld worden.
Regelmatig wordt het effect van de behandeling met u geëvalueerd. Het behandelplan wordt indien nodig bijgesteld.
■ Diagnostiek
Onder constructie.
■ Indicatiestelling
Onder constructie.
■ CGT, Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die er vanuit gaat, dat gevoelens, gedachten en gedrag met elkaar samen hangen. Iemands gevoelens worden bepaald door zijn of haar gedachten. Veel negatieve gevoelens, zoals angst of een sombere stemming, worden veroorzaakt door irreële gedachten. Vaak zijn we ons niet goed bewust van deze irreële gedachten.

Bij cognitieve therapie leren mensen samen met de therapeut hun irreële gedachten te onderzoeken. Irreële gedachten worden vervangen door meer rationele en vaak ook meer geruststellende gedachten. Het gaat bij cognitieve therapie dus om anders leren denken. Er wordt daarnaast ook gekeken naar het gedrag. Wanneer iemand bijvoorbeeld vanwege bepaalde angsten steeds meer situaties is gaan vermijden, wordt stapsgewijs dit vermijdingsgedrag, dat de angst meestal in stand houdt, weer doorbroken. Ook ontspanningstechnieken kunnen deel uit maken van cognitieve gedragstherapie.

Bij cognitieve gedragstherapie wordt veel gewerkt met huiswerkopdrachten. Cognitieve gedragstherapie is een effectieve behandeling voor mensen met paniekaanvallen, overmatig piekeren, hypochondrie, sociale angst en depressie.


■ IPT
Informatie volgt■ Inzichtgevende therapie
Inzichtgevende therapie wordt ook wel psychodynamische of psychoanalytische psychotherapie genoemd. In deze therapievorm onderzoekt u samen met de therapeut wat er speelt in de relaties die u heeft met anderen, de relatie die u heeft met uzelf en hoe deze relaties samenhangen met uw oorsprong en levensgeschiedenis. Het gaat om het begrijpen waar gevoelens en patronen vandaan komen en om het onderzoeken van ( vaak onbewuste) drijfveren. De relatie met de therapeut is hierbij een belangrijk instrument, omdat de dingen die spelen in de relatie met de therapeut ook zullen spelen in relaties met anderen in uw dagelijks leven.
Inzichtgevende therapie is meestal een langer durende behandeling.
■ Medicatie
Afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten, kan medicatie nodig zijn. De afweging om wel of niet te starten met medicatie maak ik in overleg met u. Ik vind het belangrijk om u goed voor te lichten over het te verwachten effect en de bijwerkingen van de medicatie, zodat u zelf een weloverwogen keuze kunt maken.

Wanneer u bent begonnen met nieuwe medicatie en vragen heeft over eventuele bijwerkingen, kunt u mij (binnen kantooruren) bellen of mailen om te overleggen.

Voor herhaalrecepten geldt, dat u deze het best kunt vragen tijdens uw afspraak. Mocht u tussen de afspraken door een nieuw recept nodig hebben, dan verzoek ik u dit liefst enkele dagen voordat de medicijnen op zijn door te geven via de email, zodat ik tijdig een recept naar uw apotheek kan faxen.
■ Systeemtherapie
Onder constructie.
Niels van der Laan
© 2017 ~ Praktijk voor psychotherapie en psychiatrie ~ wg plein 366 (tweede etage) 1054 SG Amsterdam